OVER ONS


Samen Sterk Sluiskil is een ondernemersvereniging die nauw
betrokken is bij de activiteiten en de leefbaarheid van Sluiskil.
Onze activiteiten richten zich op twee pijlers:
* Leden kunnen jaarlijks genieten van onder meer een nieuwjaarsreceptie, haringparty, het Ondernemers café en - in breder verband - een kerstplezier voor het dorp.
* Financiële steun geven we onder meer aan de Gildefeesten, het S.K.I., de opruimdag en de Sinterklaasintocht.

Naast een verbindende factor voor lokale ondernemers betrekken we waar mogelijk ook bedrijven in de regio en
Gemeente Terneuzen.

De vereniging werd in 1987 opgericht en heeft op dit moment
 leden van binnen en buiten Sluiskil.